КП ЖТТУ запрошує до участі в торгах на поставку низькопідлогових двухвісніх 12-метрових одноланкових тролейбусів

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ В ТОРГАХ

 

УКРАЇНА

Проект модернізації тролейбусного парку м. Житомир

Поставка низькопідлогових двухвісніх  12-метрових одноланкових тролейбусів

 

 

Дане Запрошення до участі в торгах відповідає Загальному оголошенню про закупівлю по цьому проекту, опублікованому на веб-сайті ЄБРР на сторінці «Сповіщення о закупівлях»(www.ebrd.com) в грудні 2018 року.

Комунальне підприємство «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління» міста Житомир (надалі  - Покупець), має намір використати частину коштів позики,наданих Європейським банком реконструкції та розвитку (надалі – ЄБРР або Банк), для фінансування проекту модернізації тролейбусного парку м. Житомир.

Покупець даним запрошує підрядників до подання пропозицій для участі в торгах по наступному договору, що фінансується з кредитних коштів:

 •         Договір № ZhTP-2019-1  Поставка 49 низькопідлогових двухвісніх  12-метрових двувісних тролейбусів, комплекту запасних частин і витратних матеріалів, комплекту інструментів та обладнання для обслуговування і ремонту тролейбусів, та супутніх послуг, умови поставки м.Житомир, строк поставки 37 тижні після отримання авансового платежу.

Терміни поставки: DDP (Житомир, Україна), термін поставки 37 тижнів після отримання авансу Постачальником.

Участь у торгах на виконання договорів, фінансованих із коштів кредиту ЄБРР, мають право компанії будь-якої країни.

Для отримання права на присудження договору, учасники торгів повинні відповідати вказаним нижче мінімальним кваліфікаційним вимогам:

 • Середній річний обіг: учасник конкурсу повинен мати середній річний обіг в якості генерального підрядника за останніх 3 роки  не менше 5,000,000 (п’ять  мільйонів) євро в еквіваленті;
 • Фінансові ресурси: учасник конкурсу має продемонструвати, що він має змогу отримати або має в своєму розпорядженні ліквідні активи, незаставне майно, кредитні лінії або інші фінансові кошти, що дозволяють йому забезпечити рух коштів для виконання поставок за договором в розмірі, що складає не менше ніж 1,000,000 (один) мільйон євро в еквіваленті;
 • Історичні фінансові показники: подання перевіреного балансу учасником тендеру або, якщо це не вимагається законодавством країни учасника, інші фінансові звіти, прийнятні для покупця, протягом останніх 3 (трьох) років, щоб продемонструвати поточну надійність учасника тендеру фінансове становище та його перспективна довгострокова рентабельність;
Досвід: наявність досвіду виконання в якості постачальникане менше 40 які були успішно та головним 
чином завершені, а також є схожими до запропонованих Товарів. Схожість має бути виражена у фізичному 
розмірі, складності, методах/технологіях або інших характеристиках, відповідно до Розділу VI 
«Вимоги Покупця».
 • Історія невиконаних контрактних зобов’язань: Учасник тендеру або будь-який партнер у ПКО не повинен мати послідовну історію судових процесів та / або арбітражу, що призводять до одержання винагороди проти учасника або будь-якого партнера в ПКО протягом останніх 5 (п'яти) років.;
 • Судовий процес, що очікує на розгляд: всі судові спори, що перебувають на розгляді, не повинні становити більше 10 (десяти) відсотків (%) чистої вартості учасника та  будуть розглядатися як вирішені проти учасника тендеру;
 • учасник конкурсу повинен бути здатним виконати зобов'язання з технічного обслуговування, ремонту і забезпечення запчастинами, передбаченими в конкурсній документації;
 • у випадку, якщо учасник конкурсу, який пропонує поставляти товари за Договором, які він не виготовляє або іншим чином не виробляє, даний учасник конкурсу повинен бути належним чином уповноважений виробником товарів на їх поставку в країну Покупця;
 • виробник тролейбусів, які запропоновані учасником в конкурсній пропозиції, повинен мати сертифікат управління якістю (ISO 9001 або еквівалент);
 • учасник повинен відповідати іншим вимогам, зазначеним в конкурсній документації.

Партнерства юридичних осіб, консорціуми або об’єднання (ПКО) повинні задовольняти наступним мінімальним кваліфікаційним критеріям:


 1. Як мінімум один партнер ПКО повинен відповідати мінімуму 60 (шістьдесят) % (відсотків) критеріїв по середньорічному обігу та доступним фінансовим коштам, що вказані вище;

 2. Кожен партнер ПКО повинен відповідати мінімум 20 (двадцять) % (відсотків) кваліфікаційних критеріїв по середньорічному обігу та доступним фінансовим коштам, вказаним вище;

 3. ПКО повинно в цілому задовольняти критеріям за досвідом поставок, а також правомочним фінансовим можливостям, вказаним вище, у зв’язку з чим за кожним партнером повинні бути представлені відповідні данні, що визначають  загальні можливості ПКО. Кожен партнер в свою чергу, повинен відповідати вимогам правочинності і судовим розглядам.


Конкурсну документацію можна отримати за запитом, що направлено Покупцеві за вказаною нижче адресою, після сплати невідшкодовуваного грошового збору у розмірі 200 (двісті) євро, в тому числі ПДВ, або еквівалентної суми в іншій вільно конвертованій валюті, або в Українській гривні офіційним курсом Національного Банку України на дату платежу.

    

(і) Для українських учасників торгів після сплати зазначеної суми в гривнях за офіційним курсом, встановленим Національним банком України на дату платежу на рахунок:


Одержувач платежу: Комунальне підприємство «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління»

Банк Одержувача: Укргазбанк

Код банку (МФО): 320478

Р/ р: 26008301188

SWFT: UGASUAUK

Банк кореспондент для платежів в EUR: UniCredit Bank AG Мюнхен

SWIFT Банка кореспондента: HYVEDEMM


(іі) Для іноземних учасників торгів після сплати вказаної суми на рахунок:

Одержувач платежу: Комунальне підприємство «Житомирське трамвайно-тролейбусне управління»

Банк Одержувача: Укргазбанк

Код банку (МФО): 320478

Р/ р для платежів в EUR: 69109594

SWІFT: UGASUAUK

Банк кореспондент для платежів в EUR: UniCredit Bank AG Мюнхен

SWIFT Банка кореспондента: HYVEDEMM


Після отримання відповідного підтвердження сплати, комплект конкурсної документації одразу надсилають адресату в електронному форматі Word и PDF на адресу електронної пошти учасника, що вказаний в письмовому запиті; однак,відправник не несе відповідальність у випадку втрати або доставки документів із запізненням. (- речення ) У разі виявлення розходження між Word и PDF версіями документів, документи в форматі PDF будуть мати переважну силу.


Всі пропозиції повинні  бути супроводжувані забезпеченням у розмірі  30 000 (тридцять  тисяч) євро або еквівалентної суми в іншій конвертованій валюті або еквівалентної суми в Українській гривні або в Евро за офіційним курсом Національного Банку України на дату випуску гарантії.


Пропозиції повинні бути доставлені в офіс Покупця за адресою, вказаною нижче, не пізніше 25 травня 2019 року о 12:00, за Київським часом, де відбудеться їх розкриття у присутності представників учасників торгів, які побажають бути при цьому присутніми.


Дані торги (конкурс) проводиться відповідно до Принципів  та правил закупівлі товарів, робіт та послуг (ППЗ, редакція листопад 2017 р.) ЄБРР, з якими можна ознайомитися за наступним посиланням:

http://www.ebrd.com/news/publications/policies/procurement-policies-and-rules.html

 

З реєстром потенційних учасників торгів, які придбали конкурсну документацію, можна ознайомитися за вказаною нижче адресою.

Потенційні учасники торгів (конкурсу) можуть отримати додаткову інформацію і переглянути конкурсну документацію, а також придбати її за наступною адресою:


Комунальне підприємство «Житомирське трамвайно–тролейбусне управління»

Контактна особа: Демчик Євгеній Олександрович

Адреса: 10025, м.Житомир, вул. Вітрука 11

Телефон: +38-067-223-40-40

Факс:+38-0412-33-40-32

Електронна адреса:tender-ttu@ukr.net